The Yubileiny Hotel

The Yubileiny Hotel

dress by Volha Maiseyeva @volhamaiseyeva

dress by Anastasiya Ryabova @rya.anastasija

Photographer: Stas Kard @staskard1

Stylist: Anastasia Bolgova @corzhikcleveland

Model: Alina Hoven @alinahoven